Вторник, 04.08.2020, 06:41
Навчаємось на відмінно! Учим на отлично! We teach perfectly!
Главная » Файлы » Биология » Лекції з біології (для І курсу)

Біологія. Заняття 7. Тема: Біологічно активні речовини.
21.09.2015, 00:43

План:

1.       Вітаміни.

2.       Гормони та фітогормони.

3.       Алкалоїди та антибіотики.

Література: Загальна біологія: Підр./ М.Є. Кучеренко та інш. 2006. с. 29-32

 

Біологічно активні речовини є особливою групою органічних сполук. Вони регулюють процеси обміну ре­човин, росту і розвитку організмів, слугують для захисту чи впливу на особин свого чи інших видів. Одна з груп біологічно активних речовин — це вітаміни.

Вітаміни біологічно активні низькомолекулярні органічні сполуки, різні за хімічною природою. Вони потрібні для забезпечення процесів життєдіяльності всіх живих організмів. Вітаміни беруть участь в обміні речо­вин і перетворенні енергії здебільшого як компоненти складних ферментів. Добова потреба людини у вітамі­нах становить міліграми, а іноді навіть і мікрограми.

Термін «вітамін» перекладається як «життєво необхідний амін». Його 1912 року запропонував польський дослідник Казимір Функ, вивчаючи хімічний склад вітаміну В1. Згодом з'ясувалось, що багато інших вітамінів не містить аміногру­пи, але сам термін закріпився в біології та медицині.

Нині відомо приблизно 50 різних вітамінів і вітамі­ноподібних сполук. Вони по-різному впливають на живі організми, однак є життєво необхідними компо­нентами збалансованого харчування людини і жив­лення тварин. Основне джерело вітамінів для людини і тварин — продукти харчування переважно рослин­ного походження. Але є вітаміни, які містяться лише у продуктах тваринного походження (наприклад, віта­міни А і D). Деякі з вітамінів можуть у незначній кількості синтезуватися в організмі людини і тварин зі своїх попередників (провітамінів) у певних ткани­нах організму. Наприклад, вітамін D (зокрема D3) утворюється у шкірі людини під впливом ультрафіо­летового опромінення. Вітаміни в організмі людини і тварин можуть синтезувати симбіотичні мікроорганіз­ми. Наприклад, у кишечнику людини симбіотичні бактерії синтезують вітаміни К, В6, В12; вітаміни групи В утворюють мікроорганізми, що мешкають у рубці жуйних тварин. Однак утворених в організмі людини вітамінів недостатньо для забезпечення його нормальної життєдіяльності. Якщо в організмі тривалий час не вистачає певних вітамінів, то розвивається захворювання гіповітамі­ноз (від грец. гіпо - під, нижче), за їхньої повної відсут­ності - авітаміноз (від грец. а - заперечна частка), а за надлишку - гіпервітаміноз (від грец. гіпер - понад, зверху). Усі ці захворювання небезпечні для здоров'я людини та тварин. Гіпо- та авітамінози мо­жуть виникати і внаслідок порушення обміну речовин, коли організм не сприймає певні вітаміни.

Традиційно вітаміни позначають літерами ла­тинського алфавіту - А, В, С, D та ін. Тепер застосову­ють ще й хімічні назви (наприклад, вітамін С - аскорбінова кислота).

Вітаміни залежно від здатності розчинятись у воді або жирах поділяють на водорозчинні й жиророз­чинні. До перших належать, наприклад, вітаміни груп В, С, а до других - А, D, К, вітамін Е.

Іншою групою біологічно активних речовин, які відіграють важливу роль у забезпеченні нормальної життєдіяльності організмів людини і тварин, є гормони.

Гормони (від грец. гормао — рухаю, спонукаю) — органічні речовини, здатні регулювати процеси об­міну речовин і перетворення енергії, включаючись у цикл біохімічних реакцій, їх виробляють залози внут­рішньої секреції людини, хребетних і безхребетних тва­рин. Так само діють і нейрогормони (від грец. нейрон

— нерв), які виробляються певними нервовими кліти­нами (наприклад, адреналін і норадреналін). Як і гор­мони, нейрогормони надходять у кров чи інші рідини тіла. Вони беруть участь у регуляції обміну речовин, діяльності залоз внутрішньої секреції, підтриманні тонусу непосмугованої мускулатури та сталості внут­рішнього середовища організму тощо.

Хімічна природа гормонів і нейрогормонів може бути різною. Так, гормон росту (виробляє гіпофіз), інсулін, глюкагон (гормони підшлункової залози) мають білкову природу; тироксин (гормон щитопо­дібної залози), адреналін, норадреналін (виробляють надниркові залози) є похідними амінокислот, статеві гормони мають ліпідну природу.

Порівняно з роботою нервової системи, яка за­безпечує передачу сигналів на значні відстані за короткий час, гормони діють повільніше, проте їхня дія триваліша.

Характерними особливостями дії гормонів і нейро­гормонів є такі: - висока біологічна активність, тобто ці сполуки впливають на клітини, тканини і органи в незначних концентраціях;

- висока специфічність дії гормонів та нейрогормонів полягає у впливові лише на певні процеси, що відбуваються в тих чи інших тканинах і органах. Гор­мони і нейрогормони впливають тільки на ті клітини (так звані клітини-мішені), які мають особливі рецеп­тори, здатні їх розпізнавати;

- дистанційність дії, тобто гормони і нейрогормони з током крові можуть переноситися на значні відстані від місця їхнього утворення до клітин-мішеней;

- відносно короткий час існування в організмі: декілька хвилин або годин, після чого певний гормон або нейрогормон втрачає свою активність під впливом специфічного ферменту.

Під конторолем гормонів і нейрогормонів відбува­ються всі етапи індивідуального розвитку людини і тварин, а також усі процеси життєдіяльності. Вони за­безпечують пристосування до змін умов зовнішнього і внутрішнього середовища, підтримання сталості внут­рішнього середовища організму, регуляцію активності ферментів. Якщо певні гормони виробляються в організмі в недостатній кількості або не виробляють­ся взагалі, спостерігають порушення розвитку і обміну речовин різного ступеня тяжкості. Так само негатив­но на організм впливає і надмірне вироблення пев­них гормонів. Ви пам'ятаєте, що за недостатнього утворення в організмі людини гормону росту розви­вається карликовість, а за надлишкового — гігантизм.

Біологічно активними речовинами, які виробля­ються в організмі рослин і грибів, є фітогормони та алкалоїди.

У вищих рослин і грибів життєві функції регулюють фітогормони (від грец. фітон - рослина). Ці біологічно активні речовини ма­ють різну хімічну будову і утворюються у певних кліти­нах. Як і гормони тварин, вони в малих кількостях регулюють процеси обміну речовин, координують індивідуальний розвиток. Фітогормони впливають майже на всі процеси розвитку рослин: поділ і ріст клітин, диференціювання тканин, формування органів, розвиток бруньок, проростання насіння тощо. Одні з фітогормонів стимулюють ці процеси, інші, на­впаки, гальмують.

Наприклад, ауксин активізує поділ і розтягування клітин, сприяє формуванню кореневої системи тощо. Цитокініни, яких найбільше в насінні, плодах і твірній тканині, стимулюють поділ клітин. Гібереліни прискорюють ріст органів рослин. Фітогормонам, як і гормонам тварин, властива дистанційність дії, але їхня специфічність виражена слаб­ше: різні фітогормони за певних умов і концентрацій виявляють схожу дію.

Алкалоїди — органічні сполуки переважно рослинного по­ходження, які часто містять Нітроген. Більшість ал­калоїдів отруйні для тварин і людини, а деякі з них здатні справляти на організм наркотичну дію (на­приклад, нікотин, морфін). Ці сполуки виявлено у понад 2 500 видів рослин (переважно з родин Пасльо­нові, Лілійні, Макові, Конопляні). Вважають, що ал­калоїди захищають рослини від виїдання їх тваринами.

Значну кількість алкалоїдів використовують у ме­дицині. Наприклад, алкалоїд хінін застосовують при лікуванні малярії: він пригнічує життєдіяльність ма­лярійного плазмодія в еритроцитах людини.

Особлива група біологічно активних сполук — анти­біотики (від грец. анти - проти і біос). Це біологічно активні сполуки, які виробляють мікроорганізми. Вони впливають на клітини інших мікроорганізмів, гальмуючи їхній розвиток або вбиваючи їх.

Людина широко застосовує антибіотики для ліку­вання захворювань, які спричиняють хвороботворні бактерії або гриби (пеніцилін, тетрациклін, цефалоспорин, ністатин тощо). Деякі антибіотики гальмують ріст злоякісних пухлин, пригнічуючи розмноження ракових клітин.

Біологічно активні сполуки відіграють важливу роль і як фактори впливу на особин свого та інших видів. Так, комахи за допомогою різних біологічно активних речовин здатні приваблювати особин про­тилежної статі або відлякувати ворогів.

Рослини за допомогою біологічно активних речовин можуть пригнічувати ріст інших. Взаємовпливи між різними видами рослин людина має враховувати, ви­сіваючи їх на одній ділянці, або під час планування сівозмін.

Категория: Лекції з біології (для І курсу) | Добавил: Директор
Просмотров: 6108 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Меню сайта
навигация
Лекції з біології (для І курсу) [36]
лабораторные [9]
практические [5]
самостоятельная работа [9]
додаткові матеріали [1]
Форма входа

Поиск
Сайты WebGrup
Огромная коллекция мобильных фильмов + игры

Фильмы в мобильном формате мр4 320х240

Огромный мир полезных файлов - у нас есть все!

Развлекательный мобильный портал

Учим на отлично! - образовательный сайт

Реклама на сайтах WebGrup

Полезные ресурсы
Каркаралинский государственный природный национальный парк
Общаемся
карта посетителей
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0


видео-онлайн
00:08:00

Внутренняя жизнь клетки

  • Просмотры:
  • Всего комментариев: 1
  • Рейтинг: 0.0
00:04:01

ДНК и РНК в биосинтезе белка

  • Просмотры:
  • Всего комментариев: 1
  • Рейтинг: 0.0
00:05:04

Роберт Гук

  • Просмотры:
  • Всего комментариев: 0
  • Рейтинг: 0.0
учебники
Українська література 10 клас 

Загальна біологія 10 клас / Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцькій В.М. 

Підручник з геометрії 10 клас М. І. Бурда, Н. А. Тарасенкова 

Copyright MyCorp © 2020Конструктор сайтов - uCoz